Ruban de soie shibori - Shibori silk ribbon

spgreenfuschia1

spgreenfuschia3

spgreenfuschia4